Λύκειο

Α΄Λυκείου

“Εδώ μπαίνουν οι βάσεις για την επιτυχία…”

Προγράμματα Σπουδών

Χειμερινό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Α Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 Ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 2 Ώρες
ΧΗΜΕΙΑ 1 Ώρα
ΑΡΧΑΙΑ 2 Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ 2 Ώρες

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΏΝ 11* (Με δυνατότητα Επιλογής)


B΄Λυκείου

“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ – ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ”

Χειμερινό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Β Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών


ΑΡΧΑΙΑ Προσ/μού 4 Ώρες
Ιστορία 1
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Ώρες
Λατινικά 2 Ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 9 Ώρες


Μαθήματα Γ.Π
*Αλγεβρα 2 Ώρες
*Χημεία Γ.Π 1 Ώρα
*Βιολογία Γ.Π 1 Ώρα
*Φυσική Γ.Π 1 Ώρα
ΣΥΝΟΛΟ 5 Ώρες * (Με δυνατότητα Επιλογής)


Θετικές Σπουδές

Μαθηματικά Προσ/μου 3 Ώρες
Χημεία 1 Ώρα
ΦΥΣΙΚΗ Προσ/μού 3 Ώρες
Αλγεβρα 2 Ώρες
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Ώρες
ΣΥΝΟΛΑ 11 Ώρες * (Με δυνατότητα Επιλογής)

Μαθήματα Γ.Π
*Βιολογία Γ.Π 1 Ώρα
ΣΥΝΟΛΑ 1 Ώρα *(Με δυνατότητα Επιλογής)


Σπουδές Υγείας & Ζωής

Βιολογία 1 Ώρα
Χημεία 1 Ώρα
Φυσική 3 Ώρες
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Ώρες
Μαθηματικά Προσ/μου 2 Ώρες
Αλγεβρα 2 Ώρες
ΣΥΝΟΛΑ 11 Ώρες


Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής


Μαθηματικά Προσ/μου 3 Ώρες
Αλγεβρα 2 Ώρες
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Ώρες
Αρχές Οικονομικής Επιστήμης 1 Ώρα
ΑΕΠΠ 1 Ώρα
ΣΥΝΟΛΑ 9 Ώρες


Μαθήματα Γ.Π
*Χημεία 1 Ώρα
*Βιολογία Γ.Π 1 Ώρα
*Φυσική Γ.Π & Προς/μου 2 Ώρες
ΣΥΝΟΛΑ 4 Ώρες *(Με δυνατότητα Επιλογής)


Γ΄Λυκείου

Είμαστε πια στην τελική ευθεία, στην χρονιά που θα κρίνει πολλά, που θα επιβραβεύσει και θα ανταμείψει τους κόπους και την προσπάθεια που καταβάλαμε. Και εδώ είναι που η επιλογή του κατάλληλου φροντιστηρίου είναι τόσο σημαντική.

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ


ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. 5 Ώρες
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ 2 Ώρες
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 Ώρες
ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 Ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 12 Ώρες


Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ. 4 Ώρες
ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ. 3 Ώρες
ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ 2 Ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 9 Ώρες

Μάθημα Επιλογής:

Βιολογία 3 Ώρες: 3ο Επ.Επίπεδο (Επιστήμες υγείας)

Μαθηματικά 5 Ώρες : Προσ. 2ο Επ.Επίπεδο (Θετικές Επιστήμες)


Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. 5 Ώρες
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕΠΠ 3 Ώρες
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΟΘ 3 Ώρες
ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ 2 Ώρες
ΣΥΝΟΛΟ 13 Ώρες


ΕΠΑ.Λ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ 1 ΩΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ 3 ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ειδικότητα 1

ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ (ν.4473) 1 ΩΡΑ-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 1 ΩΡΑ

Ειδικότητα 2

ΥΓΙΕΙΝΗ 1 ΩΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 1 ΩΡΑ