Γυμνάσιο

Το Γυμνάσιο αποτελεί το δεύτερο σκαλοπάτι στο δρόμο για μια επιτυχημένη καριέρα.

Εδώ αρχίζουν και φαίνονται οι πρώτες ελλείψεις, εδώ μπαίνουν τα γερά θεμέλια, εδώ διδάσκεται και καλλιεργείται ο τρόπος για σωστή μελέτη και ανοίγεται ο δρόμος που θα οδηγήσει στην αυριανή επιτυχία.

Η πείρα, μας έχει δείξει ότι οι μαθητές που ξεκινούν σωστά και δομημένα την προετοιμασία τους φτάνουν στην επιτυχία πολύ πιο εύκολα από αυτούς που τρέχουν να προλάβουν μετά…

Η Πυραμίδα λοιπόν προτείνει ένα δομημένο πρόγραμμα που θα βάλει τα γερά θεμέλια που χρειάζονται και που είναι απόλυτα συμβατό με το νέο σχολικό πρόγραμμα .


Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ 1 ΩΡΑ
ΑΡΧΑΙΑ Ελ. Γλ.&Γρ 2 ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ 1 ΩΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ 6 ΩΡΕΣ


Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ 1 ΩΡΑ
ΑΡΧΑΙΑ Ελ. Γλ.&Γρ 2 ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ 1 ΩΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ 6 ΩΡΕΣ


Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ Ελ. Γλ.&Γρ 2 ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ 1 ΩΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ 8 ΩΡΕΣ