Γνωριμία

Παίρνουμε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσουμε μαζί σας, διότι η πολυετής πείρα και παρουσία μας στο χώρο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως φροντιστών, μάς επιτρέπει να διατυπώνουμε άποψη και να προτείνουμε λύσεις που οδηγούν το μαθητή στην επιτυχία, γεγονός που επιβεβαιώνεται κάθε χρονιά στις εισαγωγικές εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου.

Το φροντιστήριό μας δραστηριοποιείται στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας από το 1976. Από το 1998 διευθύνεται από τον Σταύρο Μοσχόπουλο (μαθηματικό).

Χαρακτηριστικά όλων αυτών των χρόνων λειτουργίας είναι:

  • Συνέπεια λόγων και έργων, ώστε να δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης.
  • Σοβαρότητα απαραίτητη σε κάθε δραστηριότητα της φροντιστηριακής λειτουργίας.
  • Σταθερός προσανατολισμός στην ποιοτική διδασκαλία με έμπειρο διδακτικό προσωπικό σε ολιγομελή τμήματα μαθητών ίδιου επιπέδου. Δημιουργία τμημάτων 1 ή 2 ατόμων όταν απαιτείται.
  • Δημιουργία κλίματος που να ευνοεί και να αυξάνει τη διάθεση μάθησης.
  • Μάθημα με στόχο τη δημιουργία βάσεων σ’ όλα τα γνωστικά αντικείμενα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.
  • Η καθοδήγηση στην επιλογή σχολής της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (γίνονται ειδικά εξατομικευμένα τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και η επιτυχία στην τελική δοκιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων.

Για τη διατήρηση των παραπάνω χαρακτηριστικών χρειάζεται πίστη στην αξία τους ως βασικών μοχλών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συνεργασία υψηλού επιπέδου καθηγητών – μαθητών και γονέων.

Με εκτίμηση

Σταύρος Μοσχόπουλος

Φροντιστήρια Νέα Ερυθραία